ContactaCIC Escola de Cicles Formatius - Informació i Matriculació.
Poseu-vos en contacte amb nosaltres per rebre informació sobre els tràmits.
Dades per a la informació
   
 
Nom de la persona a contactar * :
 
 
1r Cognom * :
 
 
2n Cognom * :
 
 
Telèfon fix :
 
 
Telèfon mòbil * :
 
 
Adreça electrònica * :
 
         
Nivell del qual desitgeu informació
   
 
Grau Mitjà Cond. act. fisicoesportives medi natural
 
Grau Mitjà Assist.prod. gràf. interactiu
 
 
Curs d' accés a Grau Superior (esports)
Curs d' accés a Grau Superior (disseny)  
 
Grau Superior AAFE-Fitness / Condicionament físic 
Grau Superior Gràfica Publicitària  
 
Grau Superior AAFE-Outdoor / Animació socioesportiva
Grau Superior Gràfica Interactiva  
 
Nivells I, II i III Tècnic esportius en futbol
     
         
Observacions
   
 
Avís legal
D’acord amb l’establert per la Llei de Protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les dades introduïdes al present formulari seran incorporades en un fitxer protegit propietat de la Institució Cultural del CIC - Fundació Privada. En qualsevol moment vostè podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, oposició i, en el seu cas, cancel·lació, comunicant-t’ho per escrit amb indicació de les seves dades a la Institució Cultural del CIC, Via Augusta 205 - Barcelona (08021)


 Explora la ICCIC

© 2013 Institució Cultural del CIC - Tots els drets reservats