Curs de preparació per a la incorporació a cicles de Grau Superior (Tècnics en Futbol)

La superació d'aquest curs (Curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior) incrementarà la qualificació de la prova d'accés de caràcter general als cicles de grau superior d'ensenyaments esportius. Així, la nota final de la prova d'accés de caràcter general al grau superior dels ensenyaments esportius es calcularà amb la nota final de la prova d'accés (que és la mitjana aritmètica de la prova d'accés i la nota final dels ensenyaments de tècnic esportiu, sempre que les dues siguin superiors o iguals a quatre) més la puntuació que resulti de multiplicar per 0,15 la qualificació obtinguda en el Curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior, tenint en compte que, en cap cas, la nota resultant no podrà ser superior a 10.

La durada d'aquest curs és de 700 hores.

La superació de la prova d'accés de caràcter general als cicles de grau superior d'ensenyaments esportius és imprescidible per a tots aquells alumnes que, havent obtingut un Tècnic Esportiu Nivell I i II, volen accedir al curs de Tècnic Superior Nivell III.

* Els alumnes amb el titol de tècnic del GM de CAFEMN tenen accés directe al Grau Superior de FP. NO han de realitzar aquest curs de manera obligatòria.

Matèries que s'han de cursar

Llengua catalana

Llengua castellana

Matemàtiques

Llengua anglesa

Coneix el nostre dia a dia

Aquesta pàgina utilitza galetes “cookies” per millorar l’experiència de l’usuari durant la navegació. En cas de continuar navegant per aquest lloc web es presumirà que s'ha acceptat el seu ús.

Acceptar
Llegir més