Projecte educatiu

CIC batxillerats renova cada dia el repte d'obrir una escola que creu en el saber i en el compromís personal de tots els qui hi estudien i hi treballen. 


El nostre projecte educatiu té l'objectiu de formar alumnes autònoms, respectuosos i amb els coneixements necessaris per encarar el seu futur acadèmic i professional en un entorn d'autoexigència i autonomia.

Volem destacar els següents eixos de la nostra acció educativa:

- La confiança en el valor del coneixement com a mitjà de millora personal i col·lectiva i el gust per fer-ne participar els alumnes amb rigor i esperit crític.

- L'acompanyament de tutors, professors i tot l'equip de l'escola perquè cada alumne se senti valorat i respectat i trobi la confiança i el suport per al seu desenvolupament personal, acadèmic i social. 

- La confiança en el treball profund i reflexiu i en la tenacitat per assolir amb sentit els objectius del cicle.

- La necessitat de diàleg entre tutor i família per millorar l'acció educativa, sense oblidar que l'escola persegueix la maduració de l'alumne i la responsabilitat pròpia de l'edat,a les portes de l'educació superior.

- L'organització acadèmica del batxillerat en itineraris ben definits, precisos i coherents que ajuden l'alumne a conèixer les seves preferències i a orientar-se cap a la seva formació futura. 

- La creació d'un ambient estimulant, dins l'aula i també amb nombroses activitats complementàries, afavorit per les noves coneixences i pel nou entorn, que potencia l'esperit de superació dels alumnes.

- La coordinació entre matèries i seminaris per aconseguir més eficàcia i menys dispersió en aquest cicle de dos anys que té com a culminació aconsellable la selectivitat.

- Les classes pràctiques amb grups reduïts en certes matèries que ho requereixen especialment per poder seguir més de prop el procés d'aprenentatge de l'alumne: idiomes, laboratoris, dibuix artístic i de projectes...

- L'ambiciós tractament de les llengües estrangeres (anglès, francès i alemany) en grups reduïts, per nivells de coneixement i afavorint les habilitats comunicatives i l'acreditació dels exàmens oficials corresponents.

- La realització del treball de recerca en grup per afavorir la competència en recerca i les habilitats interpersonals.

- Les conferències i propostes d'activitats de voluntariat i solidàries per tal fer els alumnes conscients de les desigualtats i la injustícia.