Història

Els inicis de l'Escola es remunten al curs 1970-71 amb la implantació dels cursos de 5è i 6è de l'antic batxillerat en els espais de la torre de Reina Victòria dins la Institució Cultural del CIC. Des dels inicis, els batxillerats del CIC es van diferenciar per una sèrie de característiques que en aquells moments eren una total novetat i que han continuat sent les bases de la nostra pedagogia fins avui: la tutoria personalitzada, l'ensenyament de dues llengües estrangeres per nivells de coneixements i grups reduïts, una sensibilitat especial per tal d'adaptar els currículums a les necessitats socials i l'ensenyament en català.
 
La Llei General d'Educació de 1970 va propiciar l'any següent el naixement de  l'Inter COU Vicens Vives, federació formada per diverses escoles i ubicada a l'edifici de Via Augusta. Aquesta federació durà dos cursos durant els quals el CIC va ser qui va dirigir-los.
 
En aplicació de la llei d'educació del 1970 els antics batxillerats van ser substituïts pel BUP (Batxillerat Unificat Polivalent). Al CIC els tres anys de BUP van fer-se en tres línies i en els espais de Reina Victòria i al 6è pis de l'edifici de la Via Augusta durant els anys setanta i vuitanta. El COU al mateix edifici tenia més alumnes ja que acollia els alumnes de Thau i d'altres escoles.
 
Al juny de 1995 la Fundació Institució Cultural del CIC va adquirir l'edifici de l'antiga Escola Virtèlia, al carrer Ganduxer 117, que s'incorpora amb la seva Escola de música al conjunt d'escoles de la Institució Cultural del CIC i aquell mateix curs 1995-96 s'hi van traslladar els cursos de BUP i COU. La unificació en un mateix edifici d'aquests estudis va consolidar, encara més, la personalitat de l'Escola.
 
La Llei d'Ordenació General del Sistema Educatiu (1990) va transformar el BUP i el COU donant pas als nous batxillerats. El primer de batxillerat, amb totes les modalitats i 6 línies, es va  implementar el curs 1998-99. I al curs següent, ja amb els 1r i 2n de  batxillerat i amb més línies, l'Escola es trasllada de nou a un totalment remodelat edifici de Via Augusta i en uns espais pensats i adequats als estudis dels batxillerats.