Equipaments i serveis

Edifici Maria Rosa Farré
- 22 aules
- Laboratori de química
- Aula d'informàtica
- Secretaria acadèmica
- Auditori Joan XXIII


Aulari de Vallmajor
- Aula de dibuix
- Aula de volum
- Aula de tecnologia
- 2 aules d'informàtica
- Laboratori de biologia
- Aules polivalents


Departament d'Orientació Psicopedagògica
Connexió Wifi
Plataforma educativa virtual
Servei de cafeteria i menjador
Escola adaptada

Mediateca de la ICCIC (Diaris, revistes, biblioteca, DVD, ordinadors, espais d'estudi)

Instal·lacions esportives a l'escola Thau Barcelona (quatre camps de gespa, camp de fútbol set, pista de bàsquet, poliesportiu)