Estudis

Batxillerats d'Arts  


Quadre d'itineraris de Batxillerat:

Itineraris 2018-20


Arts plàstiques i disseny

Aquests itineraris estan orientats cap a l’estudi de l’art al llarg de la història, no solament des d’un vessant teòric, sinó analitzant i aplicant les diverses tècniques gràfiques utilitzades des de l’antiguitat fins als nostres dies.
Aprofundireu en el coneixement tant de les disciplines projectuals (disseny, arquitectura, interiorisme...), com en el de les imatges, no sols artístiques sinó també del món de la publicitat o de la premsa o d’àmbits afins: comunicació visual, disseny gràfic, disseny industrial i disseny d'interiors.
Aquesta modalitat està adreçada cap als estudis posteriors de belles arts, disseny i comunicació.


Matèries de modalitat i optatives:
Dibuix artístic, Dibuix tècnic, Tècniques d’Expressió graficoplàstica,  Volum, Història de l’art i Cultura Audiovisual i Disseny. 


En aquest web podreu veure treballs dels alumnes:

web Batxillerat artístic

Assignatures de modalitat i comunes: