Estudis

Treball de RecercaEl Treball de recerca és una matèria obligatòria del batxillerat que consisteix a elaborar una investigació sobre un tema determinat amb l’orientació d’un professor de l’escola que tutoritza el treball. Al final del procés s’han de presentar els resultats de la recerca en una memòria escrita i exposar-la oralment davant d’un tribunal que l’avalua.

L’objectiu del Treball de recerca és posar en pràctica els procediments adquirits en el decurs de l’aprenentatge acadèmic, tot aprofundint sobre algun tema que interessi. Així, el Treball de recerca esdevé un instrument per aprendre a investigar i també el terreny en què s’apliquen de forma global i pràctica els aprenentatges, el tractament de la informació, l’expressió i l’argumentació apresos en les altres matèries.

L’escola opta per fer aquesta recerca en grup, atès que el treball en equip i cooperatiu és una de les habilitats que demana la universitat i el món del treball.

Cada any organitzem un certamen per als treballs de recerca dels nostres alumnes, dedicat a Maria Rosa Farré, fundadora de la ICCIC, que s’afegeix a la llarga llista de premis existents. Aquests premis poden ser un estímul per treballar amb originalitat, rigor, entusiasme i de manera cooperativa.


L’escola de batxillerats ha estat reconeguda amb el Premi Reginó – Premi de recerca Jove (PRJ 2013) al foment de l’esperit científic del jovent que atorga el Departament d’economia i coneixement de la Generalitat de Catalunya. Aquest premi reconeix l’escola per haver impulsat l’interès per la recerca en relació amb les dones i les seves aportacions a la societat així com el foment de les vocacions científiques i la qualitat i continuïtat a presentar treballs als Premis de Recerca Jove els darrers anys.  Aquest premis són hereus del premis CIRIT.  El premi Reginó es concedeix amb el suport  de l’Institut Català de les Dones.