Estudis

Batxillerats de Ciències i Tecnologia


Quadre d'itineraris de Batxillerat:

Itineraris 2018-20
 

Ciències bàsiques

Aquest itinerari està orientat a donar unes bases sòlides i a la vegada suficientment àmplies per poder seguir qualsevol estudi superior, tant tècnic com científic. Us introdueix en la cultura científica actual i històrica donant-vos una visió objectiva i rigorosa d’alguns dels fets que s’esdevenen en la nostra societat arran del progrés científic i tecnològic.

Matèries de modalitat i optatives: Matemàtiques, Química, Biologia, Física, Tècniques de Laboratori i Ampliació Matemàtiques (optativa 2n curs).Ciències de la salut

Aquest itinerari està orientat a donar unes bases sòlides i a la vegada suficientment àmplies per poder seguir estudis superiors de caràcter de la branca de ciències de la salut. Us introdueix en la cultura científica actual i històrica donant-vos una visió objectiva i rigorosa d’alguns dels fets que s’esdevenen en la nostra societat arran del progrés científic i tecnològic. La matèria de Biologia humana acosta als alumnes a les disciplines vinculades al món sanitari i la recerca biomèdica. 

Matèries de modalitat i optatives: Matemàtiques, Química, Biologia, Física, Biologia humana, Tècniques de laboratori i Ampliació matemàtiques (optativa 2n curs).
 


Tecnologic I

Aquest itinerari us dóna una visió àmplia de la cultura tecnològica. Amb ell s’obté un coneixement global de les diferents aplicacions industrials que s’han desenvolupat i establert des de la revolució industrial fins a l’actualitat. Aquest itinerari està orientat cap a les enginyeries, especialment les que requereixen un coneixement sòlid de Química.

Matèries de modalitat i optatives: Matemàtiques, Física,Tecnologia Industrial, Química,Tècniques de laboratori, Dibuix tècnic i Ampliació matemàtiques (optativa 2n curs).
Tecnològic II

Aquest itinerari us orienta cap a la cultura tecnològica com l’anterior, però posa l’accent en les matèries instrumentals pròpies dels estudis d’arquitectura.

Matèries de modalitat i optatives: Matemàtiques, Física, Tecnologia Industrial, Dibuix tècnic, Disseny de projectes i Ampliació matemàtiques (optativa 2n curs).


Assignatures de modalitat i comunes: