Estudis

Batxillerats d’Humanitats i Ciències socials


Quadre d'itineraris de Batxillerat:

Itineraris 2018-20


Humanitats
Aquest itinerari us inicia en l’estudi de les bases del món occidental (llengua i cultura clàssiques i història de la filosofia) i les seves manifestacions artístiques i literàries. L’orientació humanística d’aquest itinerari proporciona una base lingüística i cultural sòlida adequada per a estudis superiors centrats en la llengua, la literatura i les disciplines que es vinculen a la història i la filosofia.

Matèries de modalitat i optatives:
Llatí, Història del món contemporani, Literatura universal, Literatura castellana, Estudis socials i culturals, Segona llengua estrangera, Història de l’art, Literatura catalana, Geografia i Cultura audiovisual.


Socials literatura
Aquest itinerari us orienta cap a l’estudi de la realitat del món contemporani i dels diferents models de cultura, a partir de l’anàlisi de les bases filosòfiques, socials, polítiques i les manifestacions estètiques, especialment del nostre temps. Aquesta formació us permet accedir a estudis relacionats amb el món de les ciències socials i les humanitats.

Matèries de modalitat i optatives: Matemàtiques aplicades a les ciències socials, Literatura universal, Literatura castellana, Estudis socials i culturals, segona llengua estrangera, Història de l'art, Literatura catalana, Cultura audiovisual i Ampliació de matemàtiques aplicades a les ciències socials (optativa 2n curs).


Socials història
Aquest itinerari us orienta cap a l’estudi de la realitat del món contemporani i dels diferents models de cultura, a partir de l’anàlisi de les bases socials, polítiques i econòmiques. Aquesta formació us permet accedir a estudis relacionats amb el món de les ciències socials.

Matèries de modalitat i optatives: Matemàtiques aplicades a les ciències socials, Història del món contemporani, Literatura castellana, Estudis socials i culturals, segona llengua extrangera, Història de l'art, Literatura catalana, Geografia i Ampliació de matemàtiques aplicades a les ciències socials (optativa 2n curs). 


Econòmic:
Aquest itinerari us orienta cap a l’estudi de la realitat econòmica i empresarial oferint coneixements del medi social, polític i geogràfic del món actual.  Amb aquesta formació, l’itinerari permet establir uns fonaments sòlids per a posteriors estudis lligats al món de l’empresa i de les relacions laborals, així com assegurar el seguiment de qualsevol de les disciplines contemporànies que tenen una estreta relació amb qüestions organitzatives o institucionals.

Matèries de modalitat i optatives: Matemàtiques aplicades a les ciències socials, Economia de l'empresa, Economia, Història del món contemporani, Estudis socials i culturals, Segona llengua estrangera, Geografia, Economia  i Ampliació de matemàtiques aplicades a les ciències socials (optativa 2n curs).

Assignatures de modalitat i comunes: